تبلیغات
آموزشگاه دعوت اسلامی - دروغگویی
 
 
كاربر گرامی، خوش آمدید!   سایت موقت آکادمی دعوت اسلامی
 
موضوعات سایت
بخش های سایت

جستجو


مطالب جدید

آموزشگاه دعوت اسلامی


تازه ها

 تازه های سایت

تبلیغات سایت
عنوان این پست دروغگویی

http://www.khanevadeyema.com/upload/Image/100.jpg

آن است كه انسان كلام خلاف حقیقت و واقعیت را بر زبان براند. یكی از نشانه های نفاق و دورویی است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: (آیة المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان) [متفق علیه] یعنی: " نشانه ی منافق سه چیز است: چون سخن بگوید، دروغ گوید.

و چون وعده کند، بدپیمانی نماید و چون امین قرار داده شود، خیانت کند."

مؤمن واقعی دروغ نمی گوید. از پیامبر صلی الله علیه و سلم سؤال كردند: { أیكون المؤمن جبانًا؟ قال: (نعم) قیل: أیكون المؤمن بخیلا؟ قال: (نعم) قیل: أیكون المؤمن كذابًا؟ قال: (لا) [مالك] یعنی: " آیا مؤمن می تواند ترسو باشد؟ فرمود: آری. پرسیدند: آیا ممكن است بخیل ذباشد؟ فرمود: بلی. پرسیدند: آیا ممكن است كه... مؤمن دروغگو باشد؟ فرمود: خیر."آن است كه انسان كلام خلاف حقیقت و واقعیت را بر زبان براند. یكی از نشانه های نفاق و دورویی است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: (آیة المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان) [متفق علیه] یعنی: " نشانه ی منافق سه چیز است: چون سخن بگوید، دروغ گوید.

و چون وعده کند، بدپیمانی نماید و چون امین قرار داده شود، خیانت کند."

مؤمن واقعی دروغ نمی گوید. از پیامبر صلی الله علیه و سلم سؤال كردند: { أیكون المؤمن جبانًا؟ قال: (نعم) قیل: أیكون المؤمن بخیلا؟ قال: (نعم) قیل: أیكون المؤمن كذابًا؟ قال: (لا) [مالك] یعنی: " آیا مؤمن می تواند ترسو باشد؟ فرمود: آری. پرسیدند: آیا ممكن است بخیل ذباشد؟ فرمود: بلی. پرسیدند: آیا ممكن است كه مؤمن دروغگو باشد؟ فرمود: خیر."

فرد دروغگو نمی تواند دروغش را پنهان نموده یا انكار كند، بلكه دروغش آشكار و رسوا می شود. حضرت علی رضی الله عنه می فرماید: كسی چیزی را در درون خود پنهان نمی دارد مگر آنكه در لغزش های زبان یا در رنگ رخسارش آشكار گردد.

هر دروغی مطرود است، و دروغ سفید و سیاه و كوچك و بزرگ نداریم. انسان مسلمان بخاطر دروغش محاسبه و مجازات می شود، حتی اگر دروغ كوچكی بوده باشد.

حضرت اسماء بنت یزید رضی الله عنه به پیامبر صلی الله علیه و سلم عرض كرد: {یا رسول الله، إذا قالت إحدانا لشیء تشتهیه: لا أشتهیه، یعدُّ ذلك كذبًا؟ فقال صلى الله علیه وسلم: (إن الكذب یكْتَبُ كذبًا، حتى تُكْتَبَ الكُذَیبَة كذیبة)} [أحمد] یعنی: " ای رسول خدا، اگر كسی از ما در برابر چیزی كه دوست دارد بگوید: دوست ندارم. آیا این دروغ است؟ پیامبر صلی الله علیه سلم فرمودند: دروغ، دروغ نوشته می شود. حتی دروغ كوچك(مصلحت آمیز) هم دروغی حساب می شود."

از عبدالله بن عامر رضی الله عنه روایت شده كه می گفت: { دعتنی أمی یومًا -ورسول الله صلى الله علیه وسلم قاعد فی بیتنا- فقالت: تعالَ أعطِك، فقال لها: (ما أردتِ أن تعطیه؟). قالت: أردتُ أن أعطیه تمرًا. فقال النبی صلى الله علیه وسلم: (أما إنك لو لم تعطِه شیئًا كُتِبَتْ علیك كذبة)} [أبوداود] یعنی: "روزی مادرم مرا صدا زد و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در منزل ما نشسته بود. مادرم گفت: بیا، چیزی به تو بدهم. ایشان فرمود: (چه می خواهی به او بدهی؟) مادرم پاسخ داد: می خواستم خرمایی به او بدهم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: (چنانچه چیزی به او نمی دادی دروغی برایت نوشته می شد.)"

دروغ مباح!:

در سه حالت انسان می تواند دروغ گفته و چیزی جز حقیقت بزبان آورد. خداوند برای آن ها فرد را مجازات ننموده، و بلكه شامل اجر و ثواب نیز می گردد. شرایط مذكور موارد زیر هستند:

برقراری آشتی بین دو دشمن:

خبردار می شوید كه بین دو نفر از دوستان خصومتی هست و قصد آشتی دادن آن دو را دارید. در این شرایط ایرادی ندارد كه به دوست اولی بگویید: فلانی ترا دوست دارد. همه اش از تو تعریف می كند... و به دیگری هم همین قصه را بگویید. به این ترتیب بین دو دشمن دوستی دوباره برقرار شده و جای دشمنی، محبت و دوستی پیدا می شود.

دروغ گفتن به دشمنان در جنگ:

یكی از مسلمانان به دست دشمن می افتد و از او می خواهند تا در مورد كشور خود معلوماتی را به آنان بدهد. در این حالت طبیعی است كه نباید به آنان اطلاعات درست داده و برای محافظت از كشور خود از آسیب دشمن باید به آنان اطلاعات نادرست بدهد.

دروغ، در زندگی زناشویی!:

ادب اسلامی اقتضا می كند كه فرد مسلمان به همسر خود نگوید كه او نازیبا و زشت است، او را دوست ندارد، به او علاقه ندارد و ... بلكه بهتر است خاطر همدیگر را شاد ساخته و او را با گفتن مطالب خوشایند و تعریف و تمجید از زیبایی ها و اینكه با وجود او چقدر خوشبخت است، راضی نگه دارد ( ولو آنكه دروغ هم باشد). نباید این را جزو دروغ حساب نمود، بلكه برای گوینده ی آن حتی امید اجر و ثواب از جانب پروردگار متعال نیز هست.

مسلمان در مدح و در شوخی از دروغ استفاده نمی كند:

پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم به شدت كار منافقان و دورویان را زشت می شمارد كه جلوی دیگران حتی به دروغ آنان را مدح و ثنا می گویند. آنحضرت صلی الله علیه و سلم می فرماید: (إذا رأیتم المداحین فاحثوا فی وجوههم التراب) [مسلم] یعنی: " اگر با مداح و تمجیدگری روبرو گشتید بر صورتش خاك بپاشید."

در این بین افرادی هم هستند كه میل دارند دیگران را بخندانند؛ برای این كار دست به دروغ پردازی می زنند. این چیزی است كه پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را ناپسند دانسته و فرموده اند: (ویل للذی یحدِّث بالحدیث لیضحك به القوم؛ فیكذب، ویل له، ویل له) [ترمذی] یعنی: " وای بر آنكه سخنی را بر زبان آورد تا كسانی به او بخندند؛ و دروغ بگوید. وای بر او! وای بر او!"
نیز فرموده اند: (أنا زعیم بیت فی رَبَضِ الجنة (أطرافها) لمن ترك المراء وإن كان مُحِقَّا، وبیت فی وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا، وبیت فی أعلى الجنة لمن حَسُن خلقه) [أبوداود] معنی حدیث شریف: " من ضامنم به خانه ای در دامنه ی بهشت برای کسیکه خصومت و دعوی را ترک کند، هرچند که حق بجانب هم باشد و به خانه ای در وسط بهشت برای کسیکه دروغ را ترک کند، هر چند که برای مزاح هم باشد. و به خانه ای در بالاترین طبقات بهشت برای کسیکه اخلاقش نیکو باشد."

حضرت ابوبكر صدیق رضی الله عنه با شنیدن سخنانی كه در مدح او بودند، می فرمود: « خدایا تو از من به من آگاه تر هستی، و من از آنان بر خود آگاه ترم. بارالها! مرا بهتر از آنچه می پندارند نما، و بر من بیامرز آنچه از آن بی خبرند، و بخاطر آنچه می گویند مرا بازخواست مفرما!»

 :: لینك ثابت نویسنده : مدیر سایت نظرات و پیشنهادات Comment  

مطالب پیشین

اصلاح قلبها (اخلاص1)
بیان ابن قیم راجع به آثار شوم گناهان(3)
بیان ابن قیم راجع به آثار شوم گناهان(2)
بیان ابن قیم راجع به آثار شوم گناهان
قصه هدایت و جستجوی سعادت
تلقین كسی كه در حال مرگ است
حكم خودکشی در اسلام
مایکل جکسون
جنگ‌ تبشیری‌ علیه‌ اسلام‌
انسان و مذاهب در تاریخ
مقالات-آداب علم
منـزلت نماز در بین دیگر عبادات و فضیلت نماز جماعت
اعجاز علمی--آیا آهن در زمین به وجود آمده است؟
مقالات_غذارا بامیوه آغاز نمایید
مقالات-آثارگناه


اطلاعات سایت
 

مدیران و نویسندگان
مدیر سایت

آمار بازدیدكنندگان
امروز :
دیروز :
كل :

مطالب و نظرات
كل مطالب :
كل نظر ها :


لینكدونی
آرشیو لینكدونی

عکس هفته

لینك دوستان
:: محصولات برتر
:: جامعه مجازی 'علمی' تریبون آزاد
:: زنال
:: اشکنان آنلاین
:: گمبرون سایتی متفاوت

صفحه اصلی |  ارتبــــــــــــــاط با ما |  ایمیل |   |  صفحه خانگی